Rutiner

Her kan det legges inn litt informasjon om rutinene i den nye nettbutikken