Kvalitet som varer

Vårt ønske er at Fjordfiesta skal forbedre miljøet vårt fysisk og visuelt. Med det mener vi å forbedre omgivelsene i våre hjem rundt om i verden med gode designprodukter lagd med tanke på lang levetid, produsert med et minst mulig fotavtrykk, bærekraftig.

Vi tror at tidløse og holdbare møbler som kan repareres, laget av gode kvalitets materialer vil få et langt liv og dermed bidra til mindre unødvendig ressursbruk.

Vi brenner for det vi gjør. Design, produksjon og bærekraft følger hånd i hånd.

Ikke alle våre klassiske møbler vil ha evig liv. De er tegnet i en tid før en sirkulær verdikjede var oppfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvalitet og levetid på våre klassiske møbler samtidig som vi ønsker å utvikle nye sirkulære designprodukter.

Nedenfor finner du litt informasjon om noe av bærekraftsarbeidet vårt så langt.

Produksjon i Norge

Vi er stolte av norsk og skandinavisk møbelproduksjon. Vi ønsker å produsere mest mulig av våre møbler selv. Idag er 80% av omsetningen vår egenprodusert i Norge. Maskiner, utstyr, kostnader, kompetanse og materialkunnskap setter en grense for hvor mye vi kan gjøre selv. Når det ikke er mulig velger vi å kjøpe produksjon hos folk vi kjenner og stoler på. Folk med fagkompetanse på områder som vi selv ikke behersker. Vi gjør innkjøp og produksjon hos kompetente venner i Sverige, Italia og Polen.

Miljøsertifisering

Vi har jobbet med bærekraft hele tiden siden vi startet opp i 2004.

Vi er stolte over at vår Scandia Jr. ECO-stol var det første norske møbelet som ble sertifisert av Svanemerket tilbake i 2013. Miljøvennlig produksjon, god dokumentasjon på råvarene, høye ambisjoner og dyktige medarbeidere bidro til det.

Som en del av bærekraftsarbeidet vårt EPD merker vi også våre møbler. Ved å EPD merke våre møbler viser vi hvor mye energi og CO2 som går med til å produsere et møbel. Det er viktig for å kunne forbedre og redusere egen miljøbelastning, samt sammenlikne og rangere alternative møbler.

Ekstra deler om du trenger

Vi jobber for at våre møbler skal vare evig. Gjør de ikke det og du skulle trenge reparasjon eller reservedeler så ordner vi det. Snart blir reseverdeler tilgjengelig for salg her i nettbutikken vår.

I mellomtiden er det bare å ta kontakt med oss på hello@fjordfiesta.com hvis du trenger å reparere stolen din eller vil kjøpe en reservedel.

Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg!