Personvernerklæring

Introduksjon

Fjordfiesta Furniture AS (org.nr 983 826 342) ("Fjordfiesta") er et norsk selskap som produserer og selger klassiske skandinaviske designmøbler, som blant annet selges på nettsiden www.fjordfiesta.com.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om personopplysningene Fjordfiesta samler inn, behandler og utleverer, formålene som personopplysningene behandles for og dine rettigheter i denne forbindelse. Fjordfiesta vil behandle dine personopplysninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover om personvern.

Fjordfiesta representert ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål knyttet til Fjordfiestas behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Pål Andre Lunder
Postadresse: Postboks 122 Sentrum, 6401 Molde
E-post: Paal@fjordfiesta.com

2. Personopplysningene vi behandler, formål og rettslig grunnlag

Fjordfiesta behandler følgende personlige, formål og juridiske grunnlag:

Nettbutikksalg, hvor navn, kontaktinformasjon, epost, kredittkort og betalingsinformasjon behandles. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er at behandlingen er nødvendig for ytelsen en kjøpsavtale inngikk med deg da du foretok et kjøp i nettbutikken.

Oppsett og administrasjon av kundekontoer på nettsiden, hvor navn, e-postadresse, ditt valgte passord og kjøpshistorikk behandles. Behandlingen har hjemmel i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å yte god kundeservice ved å tilby kundekontoer med oversikt over kjøpshistorikk og tilgang til å oppdatere kontaktinformasjon og andre personopplysninger. Det er frivillig å opprette en profil og profilen kan til enhver tid slettes av kunden. Ved å sende en e-post til slettmeg@fjordfiesta.com

Administrasjon av relasjoner til leverandører og andre samarbeidspartnere, hvor navn og kontaktinformasjon for kontaktpersoner (f.eks. ansatte) hos våre leverandører og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som inngår i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater etc. Behandlingen har rettslig grunnlag i en interesseavveining, hvor vår legitime interesse er å administrere våre relasjoner til leverandører og andre samarbeidspartnere, herunder å kommunisere med våre kontaktpersoner.
For å få informasjon om bruken av nettsiden vår, og for å forbedre brukeropplevelsen, bruker Fjordfiesta informasjonskapsler og behandler din IP-adresse. Vi anonymiserer informasjonen som samles inn gjennom informasjonskapsler, slik at du ikke kan identifiseres som en individuell person basert på denne informasjonen. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Svar på henvendelser vi mottar, der vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som inngår i henvendelsen. Behandlingen har rettslig grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp dine henvendelser.

Utsendelse av nyhetsbrev, forutsatt at du har samtykket til å motta nyhetsbrev, hvor vi behandler navn og e-postadresse.

Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi behandler CV, skolerapporter, din søknad, attester, referanser (som du oppgir) og annen informasjon du måtte oppgi. Konsekvensen av å ikke gi slik informasjon er at vi ikke kan vurdere søknaden din eller tilby deg en stilling i Fjordfiesta. Personopplysningene samles inn fra søkeren, eller fra oppgitte referanser. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er at det er nødvendig for å iverksette tiltak på din forespørsel før inngåelse av en eventuell kontrakt.

Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, slik som overholdelse av lovpålagte forpliktelser etter norsk regnskapslovgivning og pålegg fra offentlige myndigheter.

Sikre rettighetene til Fjordfiesta eller tredjeparter, til å etablere, utøve eller forsvare rettskrav vi mener å ha, eller som er rettet mot oss av kunder, leverandører, partnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

3. Oppbevaringstid

Fjordfiesta vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålene som personopplysningene ble samlet inn for. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker tilbake samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Når det gjelder personopplysninger om jobbsøkere, vil personopplysningene bli lagret under rekrutteringsprosessen. Dersom søkeren ikke er ansatt i Fjordfiesta, slettes personopplysningene innen ett år fra stillingen ble besatt, med mindre jobbsøkeren har samtykket til ytterligere lagringstid.

Personopplysningene vil likevel bli oppbevart så lenge det er nødvendig for at Fjordfiesta skal kunne oppfylle lovpålagte krav og lovpålagte forpliktelser, herunder lagringskrav under norsk regnskap.

4. Beskyttelse av personopplysninger

Fjordfiesta verdsetter ditt personvern og har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysninger og uautorisert tilgang og utlevering av personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Fjordfiesta vil kun utlevere dine personopplysninger til tredjepart dersom vi har juridisk grunnlag for å gjøre det.

Fjordfiesta kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere er styrt av databehandleravtaler, som blant annet sikrer konfidensialitet og informasjonssikkerhet for dine personopplysninger. Dine personopplysninger kan bli gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil Fjordfiesta sørge for at personopplysningene er underlagt hensiktsmessige sikkerhetstiltak, ved å gå inn i EUs standardkontraktsklausuler for slike overføringer, overføringer til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering eller overføringer til land godkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon.

Fjordfiesta kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å etterleve lovpålagte krav eller pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. å overholde forpliktelser etter norsk regnskaps- eller skattelovgivning. De relevante offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysninger som utleveres i slike tilfeller.

6. Lenker til tredjeparts nettsteder og sosiale medieplattformer

Fjordfiestas nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider. Disse nettstedene har egne retningslinjer for personvern som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Hvis du sender inn dine personopplysninger til slike tredjepartsnettsteder, er behandlingen av personopplysninger underlagt den relevante nettsidens personvernpolicy. Fjordfiesta er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder eller deres behandling av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser personvernreglene og eventuelle bruksvilkår på slike nettsteder når du besøker og bruker nettstedet.

Dersom du «liker» eller melder deg inn for å bli medlem av Fjordfiestas Facebook-side eller Fjordfiestas profiler på andre sosiale medieplattformer, vil denne informasjonen bli delt med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder andre aktiviteter på Fjordfiestas sosiale medieplattformer, som innhold du legger ut og innlegg du liker. Den aktuelle plattformen er ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Ytterligere informasjon om hvordan disse plattformene behandler personopplysninger finnes i den aktuelle plattformens personvernpolicy.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, retting og sletting av personopplysningene Fjordfiesta behandler om deg, forutsatt at kriteriene for slike forespørsler er oppfylt. Du kan også be om begrensning av behandlingen, protestere mot behandlingen og kreve dataportabilitet (rett til å motta personopplysninger eller få personopplysninger overført i et passende format), der kriteriene er oppfylt. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen angitt ovenfor i seksjon 1. Du kan også endre eller korrigere dine personopplysninger på kundekontoen din på nettstedet vårt.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg imidlertid til å rette eventuelle innsigelser mot Fjordfiestas behandling av personopplysninger til oss først.

8.Endringer i personvernreglene

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på nettstedet vårt. Personvernerklæringen vil bli oppdatert på nettsiden ved eventuelle endringer i Fjordfiestas behandling av personopplysninger.

Ved endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik behandling.

Sist oppdatert: 10.12.2020